MODLITWA PORANNA DO ŚW. JÓZEFA

 

Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich obowiązków, broń od grzechu, uproś mi potrzebne cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za Twoim przykładem ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego święte przykazania i niech przy Twojej pomocy przyczynię się do zbawienia moich bliźnich. Amen.

Obraz św. Józefa w naszym kościele

Ogłoszenia

Facebook parafii

 

Intencje Mszalne

Wspólnoty

Duszpasterze

Galeria

 

Słowo Boże

na dzisiaj

Czytaj dalej...

Obraz św. Józefa

w naszej parafii

Facebook parafii

Obserwuj nas

Spowiedź

15 min przed Mszą Świętą

I piątek miesiąca od 16.30.

Godziny Mszy Świętych

W niedziele:

9.00, 11.30

W dni powszednie:

17.00, sobota 8.00

 

Nr konta parafii

Jeżeli pragniesz wesprzeć parafię,

prosimy o wpłatę na rachunek: 

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach

41  8689 0007 0000 0589 2000 0010

Rzymskokatolicka Parafia

pw. Miłosierdzia Bożego

w Wierzchowiskach

Wierzchowiska 75

21-050 Piaski

 

tel. 81 581 02 80

 

email: parafiawierzchowiska@gmail.com

© Parafia Miłosierdzia Bożego w Wierzchowiskach 2022, All rights reserved.

Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski i dary. Charakterystyczne dla tego obrazu są dwa promienie: czerwony i blady. Pan Jezus zapytany o ich znaczenie wyjaśnił: Te dwa promienie oznaczają krew i wodę; blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz (Dz. 299). Te dwa promienie oznaczają więc przede wszystkim sakramenty święte. Szczęśliwy - powiedział Pan Jezus - kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga (Dz. 299). Odpowiedzią na te dary miłosierdzia Bożego ma być postawa ufności, stąd w podpisie obrazu są umieszczone słowa: Jezu, ufam Tobie. Obraz przedstawiający miłosierdzie Boga wobec człowieka jest zarazem znakiem przypominającym ewangeliczne wezwanie do czynnej miłości bliźniego. Tak więc kult obrazu Jezusa Miłosiernego polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich.

Do tak rozumianej czci obrazu Pan Jezus przywiązał szczególne obietnice. Dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie (Dz. 48) - powiedział, a więc dał obietnicę zbawienia, a także obietnicę dużych postępów na drodze do doskonałości chrześcijańskiej - zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi duszy, oraz łaskę szczęśliwej śmierci (Dz. 48). Pan Jezus nie ograniczył swej hojności do tych łask szczegółowych skoro powiedział: Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła Miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: "Jezu, ufam Tobie" (Dz. 327). Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz (Dz. 570).

O Jezu, któryś świętą Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łask..., o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Święta Faustyno- módl się za nami.

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

Relikwie św. Siostry Faustyny w naszym kościele

W 1982 r. proboszcz parafii w Mełgwi rozpoczął starania o utworzenie w Wierzchowiskach kaplicy z punktem katechetycznym. W tym samym roku bp. Bolesław Pylak skierował ks. Franciszka Buhajczuka do organizowania samodzielnego ośrodka duszpasterskiego. Ośrodek powstał w 1989 r., a jego rektorem mianowano ks. Józefa Brodaczewskiego. Następnie 16.03.1990 r. bp. Bolesław Pylak erygował w Wierzchowiskach parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. 

O nas

 

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA

W niedziele:

9.00, 11.30

W dni powszednie:

17.00, sobota 8.00

 
ADORACJA

I niedziela każdego miesiąca - 9.00, 11.30

oraz w czasie nabożeństw

 

SPOWIEDŹ

15 min przed Mszą Świętą

I piątek miesiąca od 16.30.

 

KANCELARIA

W tygodniu: od 16.00-17.00.

W niedziele i święta: nieczynna

Poznaj nas lepiej

Obraz Jezusa Miłosiernego

w Wierzchowiskach

Parafia Miłosierdzia Bożego