Sakramenty i pogrzeb

Chrzest

Małżeństwo

Namaszczenie

Pogrzeb

Chrzest

 

Akt chrztu spisujemy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z proboszczem.  W tym celu przynosimy ze sobą metrykę urodzenia dziecka i dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię nazwisko, data urodzenia, adres).

 

Podpisy pod aktem chrztu składamy w kancelarii tuż przed liturgią sakramentu.

 

Rodzice chrzestni z poza naszej parafii, przynoszą ze sobą zaświadczenie, z którego wynika, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych oraz potwierdzenie, wydane przez parafię, do której  należą (parafia zamieszkania) do godności rodziców chrzestnych, że przystąpili do sakramentu Pokuty.

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający co najmniej 16 lat, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od duszpasterza parafii, w której mieszkają. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niepraktykujące lub pozostające w niesakramentalnych związkach małżeńskich, a także uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej.

 

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości dla całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

 

Pogrzeb

   Zgłaszając pogrzeb należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Świadectwo zgonu – zaświadczenie z USC,

 • Informacje o planowanym miejscu i dacie pogrzebu,

 • informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym),

 • W przypadku pogrzebu osoby spoza naszej parafii lub mieszkającej dłuższy czas poza naszą parafią
  (powyżej 6 miesięcy w trybie ciągłym) – pisemna zgoda na pogrzeb w naszej parafii od proboszcza ostatniej parafii na terenie której zamieszkiwał przed śmiercią zmarły.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa to święta, nierozerwalna wspólnota osób ochrzczonych, powołanych przez Boga do miłości    i wierności oraz do przekazywania życia. Wielka godność tej wspólnoty domaga się, aby narzeczeni potraktowali poważnie przygotowanie do małżeństwa.

 

  Aby prosić o zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego należy:

 • zarezerwować termin ślubu na kilka miesięcy przed planowaną uroczystością,

 • na 3 miesiące przed ślubem oboje narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

 

   Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 • dowody osobiste,

 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (oboje narzeczeni zgłaszają się do właściwego USC nie później niż 3 miesiące przed dniem ślubu, by następnie w najbliższych dniach udać się do kancelarii parafii).

 • metrykę chrztu do ślubu (jeśli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) wypisaną nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą ślubu,– zaświadczenie o bierzmowaniu (o ile nie jest zaznaczone na metryce chrztu),

 • świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej (do wglądu).

  Narzeczeni, jako osoby wierzące winni dwukrotne odprawić Sakrament Pokuty zaznaczając na początku, że jest to spowiedź przedmałżeńska:– w najbliższym czasie po spisaniu protokołu przedślubnego;– przed samym ślubem.

  Po spisaniu protokołu w parafii wygłasza się zapowiedzi przedślubne w parafiach narzeczonych, w celu zapoznania parafian z planem zawarcia małżeństwa oraz w celu wykrycia ewentualnych przeszkód do zawarcia małżeństwa (sakrament małżeństwa nie jest tylko prywatną sprawą narzeczonych, ale wydarzeniem ważnym dla wspólnoty Kościoła).

   W tygodniu poprzedzającym ślub narzeczeni przychodzą razem ze świadkami do kancelarii parafialnej, aby podpisać dokumenty ślubu. Świadkowie powinni posiadać przy sobie dowody osobiste.

 

Namaszczenie

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem z oliwek wymawiając następujące słowa:

 

Przez to Święte Namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który ci odpuszcza grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.

 

Sakrament namaszczenia chorych sprawowany jest w sposób uroczysty w Światowy Dzień Chorego, 11-go lutego.

 

Sakramentu pokuty i Eucharystii (jeśli jest taka potrzeba – namaszczenia chorych) udzielam chorym po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii. W sytuacjach nagłych sakramentu namaszczenia udzielany jest w każdej chwili.

 

 

Facebook parafii

Obserwuj nas

Spowiedź

15 min przed Mszą Świętą

I piątek miesiąca od 16.30.

Godziny Mszy Świętych

W niedziele:

9.00, 11.30

W dni powszednie:

17.00, sobota 8.00

 

Nr konta parafii

Jeżeli pragniesz wesprzeć parafię,

prosimy o wpłatę na rachunek: 

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach

41  8689 0007 0000 0589 2000 0010

Rzymskokatolicka Parafia

pw. Miłosierdzia Bożego

w Wierzchowiskach

Wierzchowiska 75

21-050 Piaski

 

tel. 81 581 02 80

 

email: parafiawierzchowiska@gmail.com

© Parafia Miłosierdzia Bożego w Wierzchowiskach 2022, All rights reserved.