Grupy parafialne

KOŁA RÓŻAŃCOWE

 

W naszej parafii funkcjonują następujące koła różańcowe: 

  • Matki Bożej Fatimskiej,

  • św. Teresy od dzieciątka Jezus,

  • św. Siostry Faustyny,

  • Matki Kościoła,

  • św. Józefa.

 

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemniczkami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmianą tajemnic różańcowych. 

 

LEGION MARYI

 

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę
i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

 

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę członkowie zachęceni do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika de Montforta, uczestniczą w corocznych rekolekcjach zamkniętych oraz zobowiązują się do codziennego odmawiania Kateny Legionu -modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, która jest węzłem zjednoczenia z Nią. 

 

Słowo Jana Pawła II do Legionu Maryi

Wasze właściwe powołanie jako ludzi świeckich, powołanie do bycia zaczynem pośród Ludu Bożego, które jest zarazem chrześcijańską inspiracją
do działania we współczesnym świecie oraz powołanie do przybliżania kapłana ludziom, należy do zasadniczych zadań Kościoła.

Jesteście ruchem ludzi świeckich, którzy wiarę pragną uczynić przewodnim motywem swego życia, aż do osiągnięcia indywidualnej świętości. Wasze właściwe powołanie jako ludzi świeckich, powołanie do bycia zaczynem pośród Ludu Bożego, które jest zarazem chrześcijańską inspiracją do działania we współczesnym świecie oraz powołaniem do przybliżania kapłana ludziom, należy do zasadniczych zadań Kościoła. 

Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia i rozniecania tej wiary poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Dzięki wypełnianiu tego powołania Legion zawsze będzie gotowy czynić wszystko co możliwe, aby poprzez miłość do Matki, Syn – Droga, Prawda i Życie każdego człowieka – był bardziej znany i kochany. 

Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia i rozniecania tej wiary poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Dzięki wypełnianiu tego powołania Legion zawsze będzie gotowy czynić wszystko co możliwe, aby poprzez miłość do Matki, Syn – Droga, Prawda i Życie każdego człowieka ń był bardziej znany i kochany. W tym duchu wiary i miłości udzielam wam z serca (mego) Apostolskiego błogosławieństwa.(Jan Paweł II do Legionistów z Włoch, dnia 30 października 1982 r.)

 

 

MINISTRANCI I LEKTORZY

 

KTO TO JEST LEKTOR? 

Lektorem jest wierny, który czyta teksty Pisma świętego podczas Liturgii. Nazwa „lektor” i związana z nią posługa liturgiczna w Polsce dotyczy ściśle alumnów seminarium. Jednakże II Polski Synod Plenarny przewiduje możliwość stałego lektoratu dla mężczyzn świeckich przed ukończeniem 25 roku życia.

Wielkość i znaczenie Słowa Bożego w Liturgii Kościoła domaga się, aby we wspólnocie parafialnej istniał zespół lektorów młodszych i starszych, którzy umiejętnie będą proklamowali Słowo Boga do człowieka. Zrozumiałym jest, ze lektor powinien starać się żyć według wskazań czytanego Słowa i własnym przykładem wskazywać na aktualność Pisma świętego.

 

KTO TO JEST MINISTRANT? 

 

MINISTRARE (z łaciny) znaczy „SŁUŻYĆ”. Ministrant przy Ołtarzu Pańskim, służąc, przyczynia się do tego, aby Liturgia była piękna. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Służąc Panu Jezusowi sam się uświęca i jednocześnie pomaga ludziom zobaczyć Boga.

Ministrant jest tym, który niesie znaki, tzn. określone przedmioty, które do sprawowania świętej Liturgii są potrzebne i mają szczególnie ważne znaczenie. Te znaki mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość. Przykładem może być znak niesionej pateny przez ministranta. Ministrant trzyma patenę podczas, gdy kapłan rozdziela wiernym Komunię świętą. Ministrant trzymając patenę pilnuje, aby Najświętsze Postacie nie upadły na posadzkę. poprzez tę czynność wyraża szacunek do świętego Chleba.

Ministrant sam powinien być znakiem. Przez swoje służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

 

Ministrant sam powinien być znakiem. Przez swoje służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Facebook parafii

Obserwuj nas

Spowiedź

15 min przed Mszą Świętą

I piątek miesiąca od 16.30.

Godziny Mszy Świętych

W niedziele:

9.00, 11.30

W dni powszednie:

17.00, sobota 8.00

 

Nr konta parafii

Jeżeli pragniesz wesprzeć parafię,

prosimy o wpłatę na rachunek: 

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach

41  8689 0007 0000 0589 2000 0010

Rzymskokatolicka Parafia

pw. Miłosierdzia Bożego

w Wierzchowiskach

Wierzchowiska 75

21-050 Piaski

 

tel. 81 581 02 80

 

email: parafiawierzchowiska@gmail.com

© Parafia Miłosierdzia Bożego w Wierzchowiskach 2022, All rights reserved.